Alumnos

Matrícula - Serie 2013-2019

Matrícula de Primaria - Serie 2013-2019

Matrícula de Secundaria - Serie 2013-2019

2019 - Distribución porcentual de la matrícula total desagregada por tipo de gestión (Datos Provisorios)

 

Matrícula de Inicial - Serie 2013-2019